႐ႊန္းစိုေ၀စည္ ျမန္မာျပည္လွ်င္

႐ႈျမင္အံ့ဆန္း ကိုယ့္ထီးနန္းႏွင့္

ရဲရင့္၀င့္ထည္ ဂုဏ္တင့္တယ္စြာ

တည္ရာမွေန နင္းဖ်က္ေခ်ဖဲ့

နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ ထီးနန္းေပ်ာက္သုဥ္း

ေမွာင္ဖံုးကာေန ျမန္ျပည္ေျမသည္

တိုင္းျခားလက္ေအာက္ ကြၽန္သေဘာက္….။

ႏြမ္းအိုေ၀ရီ ေရႊျမန္ျပည္၀ွမ္း

လြတ္လမ္းမႈန္ျပ ကြၽန္ဘ၀နစ္

ဆဲြရစ္ကယ္ေဖာ္ ဇာနည္ေက်ာ္အား

ေမြးဖြားလာေပ နတ္ေမာက္ေျမမွ

အဖဦးဖာ မိမွာေဒၚစု

ျပဳစုယုယ ငယ္ကထိန္လင္း

ကိုရင္းေအာင္သန္း ညီေအာင္ဆန္းဟု

အမည္ေျပာင္းလ်က္ မွည့္ေခၚအပ္ေသာ္

ေအာင္ဆန္းအမည္ အဓြန္႔ရွည္……။

ယြန္းခ်ိဳေ႐ႊရည္ ေအာင္ဆန္းခ်ီလွမ္း

ဘ၀လမ္းမွာ သူ႔တြက္သာဆို

ေ႐ႊလို၀င္းပ နာဂတ္လွမႈ

မ်ိဳးတူေသြးျပ သူ႔ဆႏၵတြင္

ဆန္႔က်င္နယ္ခ်ဲ႕ ျပည္ေရးငဲ့ကြက္

ဆူးခက္ျပည့္လႊမ္း ခေရာင္းလမ္းသာ

ေ႐ြးကာနင္းျဖတ္ တိုင္းျပည္တြက္…..။

ထြန္းပ်ိဳေ႐ႊျပည္ ျဖစ္ေပၚတည္ေရး

သက္ေဘးမေၾကာက္ ဘယ္မွ်ေျခာက္လည္း

ေသြးရဲနီေမာင္း ေအာင္ဆန္းေက်ာင္းသား

ထင္ရွားစိန္ေခၚ အိုးေ၀ေပၚမွ

ေခြးငရဲႀကီး လြတ္ေနၿပီးရမ္း

ဖြင့္လွမ္းေဖာ္လွစ္ ေက်ာင္းထုတ္ျပစ္ဒဏ္

သူခံယူကာ စည္း႐ံုးပါသည္

ျပည္ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္ေပး…..။

႐ႊန္းပ်ိဳေနျခည္ လြတ္လမ္းနီေရာင္

ျဖန္႔ၾကက္ေဆာင္ေရး မ်ိဳးစံုေတြးအပ္

ႀကိဳးပမ္း႐ြက္ေဆာင္ သခင္ေအာင္ဆန္း

၀ရမ္းေျပးျဖစ္ ပုန္းလွ်စ္ကြယ္လွ်ိဳး

တိုင္းက်ိဳးျပည္ေရး စစ္ေရးယွက္ႏြယ္

ကူပံ့သြယ္ရန္ ေတြးအႀကံျဖင့္

ရဲ၀ံ့စြန္႔စား ထြက္သြားရွာေဖြ

တ႐ုတ္မွေလ ဂ်ပန္ေျမ…..။

ကြန္းခိုေလၿပီ ဂ်ပန္ျပည္၌

ဆဲဆို႐ိုက္ဒဏ္ မ်ိဳသိပ္ခံကာ

စစ္ဗ်ဴဟာသင္ တတ္ကြၽမ္းက်င္က

ဗိုလ္ေတဇပင္ စီစဥ္ေရးဆဲြ

တိုက္ပဲြျပည္သိမ္း လြတ္ၿငိမ္းေရးေမွ်ာ္

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ စိတ္ဓာတ္စိန္ေတာင္

ဦးေဆာင္ေတာ္လွန္ သက္ေပးျပန္က

ဘဲြ႔ခံသခင္ ေနမ၀င္တို႔

႐ွံဳးလို႔ဆုတ္ခြာ လြတ္လပ္ဌာနီ

ျမန္မာျပည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္မဆံုး

ရႊင္မၿပံဳးႏိုင္ ကင္ေပတိုင္လက္

ေသြးပ်က္ကမာၻ လြတ္လမ္းရွာရန္

ႀကံစည္ႀကိဳးစား သူ႔စြမ္းအားျဖင့္

ရံ၀ံ့တိုက္ထုတ္ ဖက္ဆစ္ယုတ္သည္

ျမန္ျပည္မွေ၀း ထြက္ခြာေျပးေသာ္

လြတ္လမ္းေရာင္ျခည္ သန္းလုၿပီ…..။

ခြန္းဆိုေႁခြသီ တိုင္းဌာနီလႊား

ေခါက္သြားလြန္းျပန္ သံဓိ႒ာန္ခ်

ျပည္မေတာင္တန္း ခဲြျခမ္းမျဖာ

တူမွ်သာညီ လြတ္လပ္စည္ေရး

ေသြးသားႏွစ္ျမႇပ္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သူထမ္း၀န္တာ

မ်ားလွစြာျငား လူသားသူလွ်င္

ျဖစ္အင္ဆႏၵ စားခ်င္လွသည့္

ပဲျပဳတ္နံျပား မယားဇနီး

စာေရးၿပီးမွာ ေျပာရရွာေပ

႐ိုးေလဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဟန္မထုတ္တတ္

စိတ္ဓာတ္ျပတ္သား သူ႔ေနာက္ပါးတြင္

စံုလင္တိုင္းရင္း ေသြးခ်င္းနီးကပ္

တဲြလက္ခိုင္မာ ညီညာျဖျဖ

ရွိၾကခ်ိန္ခါ ေလဘာအမတ္

ျမန္ျပည္တတ္လွမ္း ေသြးတိုးစမ္းလာ

ၾကည္သာမေပး လြတ္လပ္ေရးကို

ေမးျမန္းဆိုက ႏႈတ္မွမေျဖ

လက္ကေျဖသည္ အမတ္အိတ္ကပ္

ခ်ိတ္လ်က္တပ္ဆင္ ေဖာင္တိန္ပင္ကို

လုငင္ယူျပ ၿပဲရအိတ္လွ်င္

လက္တြင္ပါသည္ သာၾကည္မေပး

လြတ္လပ္ေရးကို တိုက္ယူမေႏွး

ပမာေပးက ၿဗိတိသွ်တို႔

ယုတ္လို႔ႀကံစည္ ကူညီပံ့ပိုး

မိုက္ဆိုးႂကြယ္၀ ဦးေစာမွပင္

စီစဥ္ရက္စက္ လုပ္ႀကံသတ္သည္

ဇူလိုင္ဆယ့္ကိုး ျပည္ရင္က်ိဳး…..။

ေၾသာ္….

ေ၀းရၿပီတည့္ ေ၀းခဲ့ၿပီ

ဖဇာနည္ဗိုလ္ေအာင္ဆန္း

လွမ္းေ၀းရၿပီ…..။

ေဆြးရၿပီတည့္ ေဆြးခဲ့ၿပီ

ဖသာကီဗိုလ္ေအာင္ဆန္း

မွန္းေဆြးရၿပီ…..။

ၫႊန္းဆုိေလမည္ ဖဇာနည္လွ်င္

ဂုဏ္တင္ဖဲြ႔သီ ပံုႏိႈင္းမွီရာ

မရွိပါတည့္ တိုင္းျပည့္အေရး

စေတးအသက္ ေပး႐ြက္ထမ္းေဆာင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္းပန္းဇာနည္

ဖခင္ဆီသို႔  ဦးၫြတ္႐ိုေသ

ျပဳေလမၿပီး သူတည္းဆႏၵ

ျပည့္၀ေစရာ သမိုင္းတာကို

တို႔မ်ားေဆာင္ရြက္ တို႔လက္ထက္၀ယ္

သက္ကြယ္ေပ်ာက္မွ် ထမ္းေဆာင္ၾကရင္း

တိုင္းျပည္ဂုဏ္ေရာင္ ထြန္းလင္းေျပာင္မွ

ေအာင္ဆန္းသားစစ္ ဧကန္ျဖစ္လိမ့္ေပေတာ့မည္။

Advertisements