ေ၀းေနကာလ လြမ္းရတာရွည္

ေျဖမဆည္ႏိုင္ တမ္းတမိႈင္သည္

အလြမ္းရင္မွာလိႈင္ေတာ့သည္….

သခင္လုပ္ရပ္ ေတြးရခက္ကာ

ေသာကျဖာရည္ ႀကံမစည္ႏိုင္

တမ္းတရင္မွာ မိႈင္ေတာ့သည္…..

ဘယ္ဆီကို၀ယ္ ရည္ရြယ္ေလွ်ာက္လွမ္း

ဘယ္ကမ္းကိုေရာက္ ေျဖမေဖ်ာက္ႏိုင္

ႏြမ္းလ်ယိုင္သည္

အလြမ္းရင္မွာမႏိုင္ေတာ့ၿပီ…….

မႏိုင္အလြမ္း အသည္းကြၽမ္းတိုင္

ေမ့ႏိုင္ခဲရ သူ႔အလွေၾကာ

ရစ္ေမ်ာေတြၿငိ စဲြလမ္းမိသည္

တစ္သက္တစ္ေယာက္

အသက္ေပ်ာက္မတက္ခ်စ္ေသာေၾကာင့္…

 

Advertisements