သာကီႏြယ္ဖြား ျမန္ျပည္သားတို႔

ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း ကိုယ့္ၾကငွန္းျဖင့္

၀င့္၀င့္ထယ္ထယ္ တင့္တယ္ဘနန္း

ေအးခ်မ္းစည္ေ၀ ငါတို႔ေျမေပၚ

က်ဴးေက်ာ္ေႏွာင့္ယွက္ အမ်ိဳးဖ်က္ဆီး

ရမၼက္ႀကီးလွ ၿဗိတိသွ်တို႔

ရန္စစစ္ပဲြ သံုးႀကိမ္ႏဲႊကာ

သူ႔ကြၽန္သြတ္သြင္း တို႔ေသြးခ်င္းမ်ား

ကြၽန္ဘ၀ေအာက္ ပိျပားေမွာက္နစ္

မ်ိဳးဂုဏ္ညစ္ႏြမ္း အေမွာင္လႊမ္း….။

ေမွာင္လႊမ္းကာေန ျမန္ျပည္ေျမအား

ႏွစ္မ်ားရာရွည္ ကြၽန္လုပ္ေလမွ

ကယ္တင္မမည့္ ဇာနည္ေလာင္းလ်ာ

ေမြးဖြားလာၿပီ ငယ္မည္ထိန္လင္း

စိတ္ရင္းသ႑န္ ထူးေထြအံ့တည္း

မိုးတြင္းေဆာင္းတြင္း ေခၚဆိုျခင္းမွ

ေႏြ၀ယ္ေႏြတြင္း မေခၚျခင္းကို

ေတြးထူးပိုစြာ ေမးျမန္းပါသည္

ဇာနည္အစ ငယ္ဘ၀……။

ထိန္လင္းမွသည္ ေအာင္ဆန္းဆီသို႔

အမည္ကူးေျပာင္း ေရနံေခ်ာင္းတြင္

ေအာင္ျမင္ဆယ္တန္း ပညာလမ္းဆက္

ရန္ကုန္တက္ကာ သင္ယူပါသည္

ေအာင္ဆန္းဘ၀ ဒီအစ….။

တကၠသိုလ္တြင္ ျမင္ရေအာင္ဆန္း

ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ သိႏိုင္ရ၏

အရပ္ပုျပတ္ မ်က္ေမွာင္ကပ္သြင္

ခန္းတြင္ရွဳပ္ေထြး အေနေအးမူ

အေၾကာင္းတူက ေျပာဆိုၾကလွ်င္

မနားမရပ္ တရစပ္…..။

တကၠသိုလ္နန္း ပညာလမ္းသာ

လိုက္လွမ္းပါမူ ေအာင္ျမင္သူ႔ထံ

ရာထူးတံစိုး ေသြဖယ္႐ိုးထား

ဇာနည္သားသည္ ရင္၀ယ္တည္ေအာင္း

လြတ္လပ္ေၾကာင္းဟန္ ႀကံေဆာင္ျပန္၍

ထုတ္ရန္ၿခိမ္းေျခာက္ သူမေၾကာက္…..။

မေၾကာက္၀န္တာ ထမ္းေဆာင္ပါသည္

အယ္ဒီဘ၀ အိုးေ၀မွေန

ရဲ၀ံ့ေလစြာ နယ္ခ်ဲ႕သရုပ္

ဖြင့္ကာထုတ္စစ္ ျဖည္လွစ္ျပၿပီ

ငရဲေခြးႀကီး လြတ္ေနသည္…။

ေက်ာင္းသားေအာင္ဆန္း သူထမ္း၀န္တာ

မ်ားလွစြာျဖင့္ ႏိုင္ငံအေရး

ပူပင္ေတြးေခၚ ေငးေမွ်ာ္ကာမွန္း

လြတ္လမ္းေ၀းလွ ေက်ာင္းမွခြာလီ

လွမ္းခ်ီဗမာ တြင္းမွဴးတာယူ

ႏိုင္ငံ့၀န္ပူ သူထမ္းကူ…..။

သခင္ေအာင္ဆန္း ခံယူလွမ္းစဥ္

ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္း သူအစြမ္းလတ္

အဂၤလိပ္ခက္ ဗမာခ်က္ကို

စဲြကိုင္ဆိုၿငိ မကူၿဗိတိ

စည္းရံုးဘိေသာ္ သူ႔အေပၚတပ္

၀ရမ္းထုတ္ကပ္ ေငြငါးက်ပ္..…။

၀ရမ္းကာလ ပုန္းလ်ကြယ္လွ်ိဳး

ေရွ႕တိုးဇဲြဆက္ ခ်ီတက္မေႏွး

ျပည္သူ႔ေရးပံု ပါတီစံုေထာင္

ဦးေဆာင္ဖဲြ႔စည္း ခရီးျပည္ပ

ကူညီပသူ ေဖြရွာယူရန္

ထြက္ခဲ့ျပန္သည္ တရုတ္ျပည္ၿမိဳ႕

အမႊိဳင္သို႔တိုင္ သြားေနထိုင္ေသာ္

လွ်ိဳ႕၀ွက္မည္ေျပာင္ တန္လူေရွာင္…..။

ကူညီမရ အမႊိဳင္ညမ်ား

ရွည္လ်ားခက္ခဲ စိတ္ဇဲြမာန္တင္း

ျဖတ္နင္းေက်ာ္ဆက္ ခရီးတက္ခ်ီ

အမႊိဳင္မွသည္ ဂ်ပန္ျပည္…..။

ဂ်ပန္ဌာေန တိုက်ိဳေျမတြင္

လြတ္ေရးလပ္ၿငိမ္း စီမံကိန္းဆဲြ

သြားတုလဲဆင္ ျပည္၀င္စုလစ္

မ်ိဳးခ်စ္လူစု  ဦးရြယ္ျပဳလ်က္

ကြၽန္းထက္ဟိုင္နန္ သင္ယူအံေတြး

စစ္ေရးပညာ တတ္ကြၽမ္းပါေသာ္

ေနာင္၀ယ္ေခၚလိမ့္ ရဲသံုးက်ိပ္…..။

စစ္ပညာသင္ သံုးက်ိပ္၀င္တို႔

အာရွစစ္မီး ေတာက္ေလာင္ႀကီးခ်ိန္

ေသြးေဖာက္လက္ေမာင္း သစၥာေပါင္းယွက္

ဖဲြ႔စည္းအပ္ေလ ဘီအိုင္ေအသည္

ျမန္ျပည္ခ်ီလွမ္း ခေယာင္းလမ္းထက္

အသက္စေတး ရဲေသြးနီျပ

ၿဗိတိသွ်ကို တိုက္ထုတ္ၾကေသာ္

ရည္ေမွ်ာ္လမ္းျပ ဗိုလ္ေတဇ…..။

ဂ်ပန္၀င္စ ဖဲြ႔ၾကမတည္

ဘီအိုင္ဒီတြင္ သူပင္ဦးစီး

ဗိုလ္မွဴးႀကီးရာ ေသနာပတိ

ထမ္းဆဲသည့္တြင္ မခင္ၾကည္ႏွင့္

ဖူးစာကံေၾကာင္း တူစံုေပါင္းႏွံ

ေပ်ာ္မႀကံအား ေတြးမ်ားျပည့္လိႈင္

ျပည္ႏိုင္ငံေရး ရွဳပ္ပေထြးခ်ည္

ဂ်ပန္ျပည္မွ ဟန္ျပထုတ္ေပး

ေရႊရည္စိမ္ေၾကး လြတ္လပ္ေရး…..။

ဖက္ဆစ္ေျခၾကား ေျမနားျမက္ျဖစ္

ႀကံရစ္ေတြးေလ မေနမနား

သူလႈပ္ရွားစဥ္ ဘုရင္ဂ်ပန္

ခ်ီးျမႇင့္ျပန္သည့္ တံဆိပ္ဆုလဒ္

မမက္မခ်ိတ္ ဇာနည္စိတ္မို႔

လွ်ိဳ႕ဂွက္ေတာ္လွန္ ဖဲြ႔စည္းႀကံဆ

ဖဆပလ ကူညီရရန္

ဆပ္သြယ္ျပန္ဖိတ္ မဟာမိတ္…..။

ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ မိန္႔ခြန္းျပန္ၾကား

ငတ္ျငားေသေၾက ၾကမ္းေလခရီး

ႀကံဳေတြ႔နီးေသာ္ ရဲေဘာ္စိတ္ရင္း

ေသြးခ်င္းနီးကပ္ တိုင္းျပည္တြက္မို႔

ခ်ီစို႔စစ္ေျမ ဦးေဆာင္ေပသည္

တုမဲ့သာကီ ဖဇာနည္…..။

ဖဇာနည္လွ်င္ ေနသူရိန္ထု

စည္းေ၀းျပဳကာ လံုးစံုလြတ္လပ္

ေတာင္းဆိုအပ္သည္ စံုညီတိုင္းရင္း

လက္ခ်င္းတဲြဖက္ ခိုင္ၿမဲအပ္ေသာ္

လြတ္လပ္ေရးပန္း လက္တစ္ကမ္း…..။

လြတ္လမ္းေရာင္နီ ပြင့္လန္းသီရန္

လန္ဒန္သို႔သြား ၀တ္ဆင္ပါးလ်

ေဆာင္းမွေအးဒဏ္ လံုေစရန္တြက္

ေနရူးေပးထုတ္ အက်ီ ၤကုတ္…..။

လန္ဒန္အျပန္ ညီလာခံဆံု

ပင္လံုက်င္းပ ေသြးစည္းၾကေရး

ဦးေဆာင္ေပးရင္း လြတ္လပ္ၿပီးခါ

တစ္ႏွစ္ၾကာလ်င္ ခဲြထြက္ခ်င္က

ခြင့္ျပဳပေရး ထိုးေပးလက္မွတ္

သည္အခ်က္ကို ရွင္းဆိုဖြင့္ျပ

တူမွ်သာညီ တိုးတက္စည္ေသာ္

ေတာင္ေပၚေျမတြင္ ဘယ္ျမင္ဆႏၵ

ခဲြထြက္ၾကနည္း ဆိုေလၿပီးတိုင္

ဇူလိုင္ဆယ့္သံုး ေနာက္ဆံုးမိန္႔ၾကား

ရက္ျခားမၾကာ ယုတ္မာရက္စက္

ဂဠဳန္လက္တြင္း ေသြးရဲဆင္းျဖာ

ေပးရွာအသက္ တိုင္းျပည္တြက္….။

တိုင္းျပည္အေရး သက္ေပးဦးေဆာင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျပည့္သည္းပန္းကို

ညႊန္းဆိုဖဲြ႔သီ တုမမွီလို႔

သည္သို႔သာပင္ ဆိုလိုက္ခ်င္သည္

ေမာ္ကြန္းခ်ီၿပီ အႏိႈင္းမဲ့အာဇာနည္…။

သာကီႏြယ္ဖြား ျမန္ျပည္သားတို႔

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေသြးျဖင့္ ေရးတင့္သမိုင္း

မရိုင္းေစရာ ဒီ၀န္တာကို

ဒို႔မ်ားေဆာင္ရြက္ ဒို႔လက္ထက္တြင္

ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေရာင္ ထြန္းလင္းေျပာင္ေရး

အေသြးအသက္ ေက်ပ်က္သုဥ္းေစ

ထမ္းေဆာင္ေလမွ ေတာ္ေပစြမည္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေသြးသည္ ဒို႔ေတြဆီ…..။

http://soneseeyar.ning.com/ ကဗ်ာၿပိဳင္ပဲြတြင္ ပထမဆုရရွိခဲ့သည့္ ကဗ်ာျဖစ္ပါသည္။

aa

Advertisements