ႏု႐ြေၾကာ့ရွင္း လွျခင္းဂုဏ္အင္

ျပစ္မထင္ရက္ သူေယာင္နတ္မွ်

ပံုထင္လွမူ အခ်ိန္ဟူသည့္

အရာေရွ႕ေမွာက္ ဒူးေထာက္ရာ၀ယ္

ႏုငယ္႐ုပ္ဆင္း ပ်ိဳျခင္းေပ်ာက္ဆံုး

ယိုယြင္းေနာက္ဆံုးျဖစ္ေခ်မည္……။

ယိုယြင္းခႏၶာ အိုမင္းပါမူ

မတူေႏွာင္းကံ အေၾကာင္းဖန္၍

ေကြ႔ေကာက္ၾကမ္းတမ္း ဘ၀လမ္းကို

ျဖတ္သန္းရသူ အိုမင္းသူ႔တြင္

အားအင္ကုန္ဆံုး ဒုကၡဖံုးကာ

ေနညိဳညခ်မ္း အေမွာင္လြမ္းေတာ့မည္…….။

 

ေနညိဳညခ်မ္း ေမွာင္မလြမ္းခင္

ေတြ႔ဆံုရင္ဆိုင္ ဒုကၡလိႈင္သည့္

သက္႐ြယ္ႀကီးမား တို႔ဘိုးဘြားေတြ

စားေရးေနခင္း က်န္းမာျခင္းဆံုး

ပူလံုးကြယ္ကာ ေအးျမသာယာ

ရွိၾကပါေရး အားမွ်ေပးေ၀

STA သည္ ေနာင္လာလူမ်ား

စံထားသင့္အပ္ စိတ္မြန္ျမတ္ကို

အေမြအျဖစ္ ခ်န္ထားရစ္က

ပရစိတ္ဓာတ္ ကူးစက္လူတိုင္း

၀န္း၀ိုင္းကူညီ တဲြလက္ညီေသာ္

ေနညိဳညခ်မ္း ဆည္းဆာလြမ္းခ်ိန္

ေရာင္၀ါထိန္လ်က္ နတ္ဘံုအလား

လွတရားတို႔ ျပန္႔ပြားစည္ေ၀

ရွိၾကေလမည္တကား………..။

 

 

Advertisements